آب خوردن

برای این تعبیر، 2 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربردها را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  هزینه داشتن


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  وقتی به کار می‌رود که می‌خواهیم بگوییم یک کار چقدر هزینهٔ مالی خواهد داشت.

 • مثال:

  تعمیر موتور ماشین چقدر آب می‌خوره؟

کاربرد 2

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها