وقت سرخاراندن نداشتن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  فرصت نداشتن


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  وقت‌نداشتن، پرکار بودن

 • مثال:

  یک دل و هزار دلبر داشتن/یک سر و هزار سودا داشتن/ خیلی درگیر بودن/ سر کسی حسابی شلوغ بودن/ دست کسی خیلی بند بودن/ پاک گرفتار بودن/ بدوبدو کردن.

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها