دم کردن

برای این تعبیر، 2 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربردها را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  شرجی شدن


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  گرم و مرطوب شدن

 • مثال:

  هوا دم کرده.

کاربرد 2

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها