دم کردن

  • معنا: شرجی شدن، پختن

  • مترادف: پخت و پز | و...

  • مثال: هوا دم کرده.

  • موضوع: آب‌وهوا، کارهای خانه