دَم

 • معنا: شرجی، تنفس، نزدیک

 • مترادف: دم‌کرده | لَب | و...

 • مثال: هوا دم داره.

 • موضوع: آب‌وهوا، اعمال جسمانی، مکان و جغرافیا

دم‌کرده

 • معنا: شرجی

 • مترادف: دَم | و...

 • مثال: چند روزه که هوای شهر گرم و دم‌کرده ا‌ست .

 • موضوع: آب‌وهوا

دم کردن

 • معنا: شرجی شدن، پختن

 • مترادف: پخت و پز | و...

 • مثال: هوا دم کرده.

 • موضوع: آب‌وهوا، کارهای خانه