وا مانده

برای این تعبیر، 2 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربردها را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    جامانده


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    درمانده - جا مانده در راه

  • مثال:

کاربرد 2

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها