دیپلماسی گردن کج

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  مظلوم‌نمایی


  پشیمان بودن


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  کج کردن گردن برای ابراز ندامت ساختگی (برای نامیدن این رفتار در آقایان به‌کار می‌رود) مظلوم‌نمایی‌کردن

 • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها