خِرکش کردن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    کشیدن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    حمل کردن چیزی یا کسی به زور و به‌صورت کشیدن روی زمین

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها