ساختن خود

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    عبارت توانایی روحی و جسمی


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    معتادان از این اصطلاح به معنی مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. در زبان عامیانه به‌معنی هر نوع خوبی‌رساندن به خود یا دیگران است

  • مثال:

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها