زیر آب کسی را زدن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    توطئه کردن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    پشت سر کسی حرف زدن و بدگویی کردن وقتی فردی قصد دارد با بدگویی درباره کسی نزد دیگران ،او را تخریب یا باعث زیان و بی آبرویی او شود

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها