سیرداغ

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  بشین


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  این عبارت از مجموعۀ تلویزیونی کلاه‌قرمزی برگرفته شده است و شکل تحول‌یافتۀ عبارت انگلیسی sit down به‌معنای «بنشین» است.

 • مثال:

  سیرداغ بابا، همین مونده بود تو یکی اظهار نظر کنی.

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها