کَلّه خور

برای این تعبیر، 2 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربردها را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    همسرمرده


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    صفت زن یا مردی است که چندین همسر را در اثر مرگ از دست بدهد.

  • مثال:

کاربرد 2

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها