مورمور شدن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    مورمور شدن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    - حالت ناخوشایندی در بدن که در مواجهه با سرما یا رطوبت به شخص دست می‌دهد. - وقتی خون به عضوی نمی‌رسد این حالت تجربه می‌شود. شبیه گزگز شدن است.

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها