عق زدن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    تگری زدن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    حال کسی به هم خوردن - بالا آوردن - برگرداندن غذاهای خورده شده

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها