شلنگ‌تخته انداختن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    گام بلند برداشتن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    اصطلاحی ورزشی بوده که در زورخانه‌ها رواج داشته است. به ترتیب خاصی شلنگ را روی تخته می‌انداختند و تمرین کشتی می‌کردند. امروزه این تعبیر معنای دیگری پیدا کرده و به گام‌برداشتن بلند می‌گویند.

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها