زیر و رو کشیدن

برای این تعبیر، 2 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربردها را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  زیر و رو کشیدن


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  اصطلاح ورق‌بازی در ورق‌بازی کاربرد دارد. در بازی ۲۱ وقتی دست‌ها رو می‌شود، بانکدار ورق‌ها را روی ورق‌های خودش می‌گذارد. برای باخت حریف در دست بعدی، به جای کشیدن ورق از زیر، پنهانی از رو برمی‌دارد. به نظر می‌رسد تعبیر درست این باشد: زیر را رو کشیدن

 • مثال:

  همیشه رو بازی کرده‌ام؛ اما امروز فهمیدم این همه مدت برایم زیر و رو کشیده.

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها