خارج از پروتکل

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    خلاف قانون


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    اصطلاح سیاسیون: بدون ملاحظه حرف‌زدن

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها