تاکسی برگشتی

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    پیر


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    شخص سن بالا که خود را بسیار می‌آراید تا جوان جلوه کند

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها