سر چیزی یا کسی قسم خوردن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  مطمئن بودن


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  به چیزی یا کسی اطمینان زیاد داشتن

 • مثال:

  همۀ اهل محل سرش قسم می‌خورن

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها