کورمال کورمال

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  با احتیاط


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  انجام کاری در تاریکی و با احتیاط

 • مثال:

  شب بود و برق رفته بود. مجبور شد کورمال کورمال دنبال شمع بگردد.

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها