گل و بوته

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    نقش و نگار


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    طرح و نقش گل و گیاه روی چیزی

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها